ROKIŠKIO JUOZO TŪBELIO PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS

 2013 – 2014 MOKSLO METAMS

 (ištraukos)

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 5 - 8 KLASĖSE

       1. Ugdymo organizavimas 2013–2014 mokslo metais:

        

2013–2014 mokslo metai

 

Klasės

5

6

7

8

Ugdymo proceso

pradžia

09-02

 

Trimestrų trukmė

1 – asis  09-02 – 11-29

2 – asis  12-02 – 02-28        3 – iasis  03-03 – 05-30

 

1 – asis  09-02 – 11-29

2 – asis  12-02 – 02-28

3 – iasis  03-03 – 06-06

Pusmečių trukmė 5-8 kl.

(Kai kurioms disciplinoms)

 

1-4 kl. mokiniai mokosi pusmečiais 

I pusmetis 2013-09-02 - 2014-01-17

II pusmetis 2014-01-20 - 2014-05-30 / 2014-06-06

 

 

I pusmetis 2013-09-02 - 2014-01-10

II pusmetis 2014-01-13 - 2014-05-30

 

 

Rudens atostogos

2013-10-28 – 2014-10-31

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2013-12-23 – 2014-01-03

Žiemos atostogos

2014-02-17 – 2014-02-18

 

Pavasario

(Velykų) atostogos

 

2014-04-14 – 2014-04-18

Ugdymo proceso

pabaiga

2014-05-30

2014-06-06

 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

32

35

 

Vasaros atostogos

2014-06-02 – 2014-08-31

2014-06-09 – 2014-08-31

 

           

 

9. Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą skirstomas trimestrais Suderinus su progimnazijos taryba  nustatomi ir direktoriaus įsakymu patvirtinami  pusmečių laikotarpiai.

10. Progimnazija dirba 5 darbo dienas per savaitę.

11. Pamokos pradedamos 8 valandą.

12. Pamokos trukmė - 45 min.

      Pamokų laikas:

         1.   8.00        —     8.45

         2.   8.55        —     9.40

         3.   9.50        —     10.35

         4.   11.00      —     11.45

         5.   12.05      —     12.50

         6.   13.00      —     13.45

         7.   13.55      —     14.40

13. 1-5 klasių mokiniams per mokslo metus skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (po 5 mokymosi dienas 2 kartus per mokslo metus):

 

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2014-02-17

2014-02-21

2014-04-07

2014-04-11