PATVIRTINTA

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos
direktoriaus 2014m.  lapkričio 10d.

 įsakymu Nr. V- 254

 

MOKINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA

 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką.

2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

 

II. MOKYKLOS MOKINIŲ UNIFORMA

 

Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:

 

MERGAITĖMS

Tamsiai mėlynos spalvos švarkas arba megztukas su mokyklos emblema. Languotas raudonos spalvos sarafanas arba sijonas. Klasikinės kelnės/ džinsai.

Vienspalviai marškinėliai trumpomis rankovėmis su emblema.

 

BERNIUKAMS

Tamsiai mėlynos spalvos  švarkas arba megztukas su mokyklos emblema. Pagal pageidavimą kaklaraištis. Klasikinės kelnės/ džinsai.

Vienspalviai marškinėliai trumpomis rankovėmis su emblema.

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

 

1. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus (taip pat uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius, egzaminus, įskaitas bei atstovaujant mokyklai už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan.)

3. Į mokyklos renginius be mokyklinių uniformų mokiniai neįleidžiami (tik diskotekų metu galima be uniformų).

4. Būtina mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti savininko vardu.

5. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti švaros akcijų, išvykų bei ekskursijų metu. Leidžiama technologijų pamokų metu nedėvėti sarafano, tik megztuką.

 

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

 

1. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.

2. Mokinio uniformą galima įsigyti uniformų mugėje, kuri vyksta mokykloje kiekvienų metų gegužės mėn. antroje pusėje. Mokinių tėvai perka, parduoda mokyklines uniformas. Nauja užsakoma iš UAB „Majoris ir partneriai“. Jų atstovai į mokyklą atvyksta kiekvienų metų rugsėjo mėn.  Išsamesnė informacija apie mokyklinių uniformų mugę bus patalpinta mokyklos svetainėje ir el. dienyne (TAMO).

 

V. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS

 

1. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo dalykų mokytojai, o klasių vadovai taiko prevencines poveikio priemones (pokalbis su mokiniu, jo tėvais/ globėjais; mokinio pokalbis su socialiniu pedagogu ir kt.).

2. Vykdomi uniformų dėvėjimo patikrinimai. Mokinys, piktybiškai vengiantis nešioti uniformą (pastebėtas be uniformos per visus tris patikrinimus), svarstomas Vaiko gerovės komisijoje arba vadovų taryboje, kur kviečiami mokinio tėvai, jam skiriama drausminė nuobauda.

3. Mokslo metų pabaigoje pareigingiausiai klasei mokyklos administracija skiria apdovanojimą.