Jaunimo šventėje „Rokiškis Youth Fest 2021“         Lietuvos kariuomenės diena 2019
Lietuvos kariuomenės dieną mokyklos skautai paminėjo pagerbdami žuvusius už Lietuvos laisvę.
101- ųjų Lietuvos kariuomenės metinių proga vyko stovykla, kuri prasidėjo ištvermės žygiu.

   
 

 Grupė mokyklos skautų lankėsi Laisvės kovų ir istorijos muziejuje Obeliuose,
 kur vyko teatralizuota koncertinė programa

PARTIZANIŠKOS JONINĖS  2019
   


ŠVENTĖ VAIKŲ GYNIMO DIENAI PAMINĖTI 2019

Grupė mokyklos skaučių aplankė „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centrą.
Iki pat vakaro vyko pokalbiai, žaidimai, sportinės rungtys. Skautės atsisveikino pažadėdamos vėl apsilankyti.
 
 

  Akimirkos iš edukacinės programos Obeliuose 2019


 Kovo 29 dieną, su gera nuotaika, mokyklos skautai paminėjo Lietuvos įstojimo į NATO 15-tąsias metines.
 Kartu su skautais vėliavos pagerbimo šventėje dalyvavo Juozo Tūbelio progimnazijos direktorius Zenonas Pošiūnas.

     

JURGIO KAIRIO SKAUTŲ DRAUGOVEI 10 METŲ ! 

2019 VASARIO 16 d. Rokiškio skautai šventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir savo draugovės 10 metų jubiliejų.
Dalyvavo miesto renginiuose, dvi dienas stovyklavo Juozo Tūbelio progimnazijoje. Prie stovyklos prisijungė 40 skautų iš Panevėžio.


 
 
 
 
 
 

ŽUVIES ŠVENTĖ PRIE ROKIŠKIO EŽERO 2018 gegužės 19 d.
Iš puikios edukacinės programos pas gerbiamą drožėją Vidmantą Zakarką, su ką tik išdrožtais šaukštais,
 į Bajorų žuvies šventę prie Rokiškio ežero.