Maudynės. Rokiškio baseinas išbandytas! 2020


 

Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose.  2020 lapkritis
Grupė mokyklos skautų dalyvavo susitikime su Lietuvos simbolių kūrėju išeivijoje, stilizuoto Vyčio autoriumi, Gintaru Karosu.
Garbingas pašaukimas telkti lietuvius Amerikoje. Šiam tikslui paskirtas gyvenimas, meninių simbolių galia, stilizuoto Vyčio kūrimas,
bei vidinis poreikis skleisti Tiesą apie okupuotą Lietuvą...

 
 
   

Prasminga išvyka į sostinę  (2019 gruodis)

 Aplankėme eglutę Katedros aikštėje, pagerbėme gynusius Lietuvos laisvę,
išsikepėme picą "Basilico" restorane.
 Grupė Rokiškio skautų
  Kunigo švietėjo Jono Katelės muziejus 2018 m.

Balandžio 28 dieną grupė aktyviausių mokyklos skautų svečiavosi Kunigo švietėjo Jono Katelės muziejuje.
Muziejaus administracija vaišino arbata ir gardžiais pyragėliais.
Skautai prisidėjo prie muziejaus aplinkos puoselėjimo geruoju darbeliu.


 
 
 
 

Nacionalinis DAROM forumas 

2018 m. Kovo 8 dieną grupė mokyklos skautų dalyvavo nacionalinio DAROM jaunimo forumo programoje,
 kuri vyko Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. Skautai išklausė pranešimus, DAROM veiklų pristatymus, dalyvavo jaunimo diskusijose


  
 
Iš skautų išvykų


 
 

 
 
 Mokyklos skautai svečiuojasi Juodupėje, kuri švenčia 110-metį


AKTYVAUS LAISVALAIKIO DIENA MAŽIESIEMS SKAUTAMS 2017
 

Prisimenant šventę 

JURGIS KAIRYS – lietuvių lakūnas, aviacijos konstruktorius, akrobatinio skraidymo meistras,
Europos ir pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas, daugkartinis pasaulio čempionatų prizininkas ir nugalėtojas.
 2009 metais Rokiškio skautų draugovei suteikė savo vardą


 
 
 
 

Skautams blogo oro nėra. Nuostabi kelionė po Ignalinos ir Zarasų kraštus

 

  

  

    

      

      

 

Pilietiškumo pamoka, skirta Nepriklausomybės paminklo 85 - mečiui paminėti

 

Rokiškiui 517

 

    

   

   

   

    

  Archeologiniai kasinėjimai 2016

Kunigo švietėjo Jono Katelės muziejuje ir amatų centre

Skautai- neskautams 2016

 

 

 Skautų veiklos pristatymas stovyklautojams Žiobiškyje 2016

 

   

     

Baltijos kelyje 2016

Pilietinė pamoka ,,Juozas Tūbelis ir mokykla"

Jaunesnieji skautai svečiuojasi Rokiškio Jaunimo Centre

Skautai Kaziuko mugėje 2016

  

Išvyka

Archeologiniai kasinėjimai

 

  

    Skautai Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje

  

  Muziejaus lankymas Obeliuose 2015

 

 

  Skautai šaulių sporto šventėje