Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos skautai 2020 m. spalio 25 d.
renginyje „Gėlių žiedai žuvusiems Lietuvos savanoriams ir partizanams“

Žuvusių už Lietuvos laisvę pagerbimas aplankant žūties vietas. Laužas, arbata, kariniai žaidimai. 

 


 

 Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 102-ąsias metines  

Aplankėme ir pagerbėme 1919-1920 m. žuvusių Lietuvos karių savanorių palaidojimo vietas Červonkoje ir Subatėje (Latvijos r.)
ir  Rokiškio miesto senosiose kapinėse.


XXIX PAGARBOS BĖGIMAS "Gyvybės ir mirties keliu" 2020 

Sausio 13 - Laisvės gynėjų diena. Pagerbiame tuos, kurie drąsiai stojo prieš Rusijos tankus
ir ir paaukojo savo gyvybes gindami mūsų valstybės Laisvę ir Nepriklausomybę.


 
 

Partizanės – poetės Dianos Glemžaitės – Bulovienės ir jos bendražygių žūties
70-mečio minėjimas Plunksnuočių miške. (2019 m.) 

Tegul žydi mūsų atmintis 2019
Jau tapo tradicija, kai Rokiškio skautai pagerbia Lietuvos savanorių kapus ir partizanų žūties vietas.  
Padeda gėlių, uždega atminimo ugneles, dalyvauja Šv.Mišiose už tuos,-kurie žuvo ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.


Dviračių žygis "GOLGOTOS KELIU" 2019 gegužės 19
Rokiškio krašto pilietinės bendruomenės organizuotas dviračių žygis po Rokiškio ir Kupiškio kraštą, aplankant
 laisvės kovų vietas bei istorijos paminklus, esančius Skapiškio seniūnijoje. Šio žygio partnerė Kupiškio savivaldybė.


2019 vasario 14 dieną grupė Rokiškio skautų, dalyvaujant Subatės klebonui Andriui Skadinš,
Daugpilio bendruomenės nariams, Eglainės seniūnijos darbuotojams ir atstovams iš Rokiškio sav.
pagerbė žuvusių už laisvę savanorių kapus Červonkoje ir Subatėje (Latvijos r.)

 
 
 
 
 Tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas
„GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU“ 2019Minint atkurtos Lietuvos kariuomenės šimtmetį, mokyklos skautus aplankė 1919-20 m. Lietuvos savanorių
karių kapų Rokiškio rajono bendrijos pirmininke Rimantė Norvaišienė ir istorikas - muziejininkas Valius Kazlauskas.
Jie pasakojo apie 1918-1920 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjus,  laisvės kovas ir netektis.
Kartu su grupe mokyklos skautų aplankė ir pagerbė žuvusių savanorių kapus Rokiškio senosiose kapinėse.„Gėlių žiedai žuvusiems partizanams ir Lietuvos savanoriams“ 2018 spalio 28 d.


 
 

GOLGOTOS KELIU 2018 gegužės 20

Dviračių žygis, skirtas paminėti Partizanų pagerbimo, Kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.

Rokiškis – Aleksandravėlė - Antazavė
  LIETUVOS – LATVIJOS ŠIMTMETIS
2018 gegužės 12 d. 1919 m. kovų kelias. Dauguvos mūšis.
 

LIETUVOS VALSTYBĖS ŠIMTMEČIO MINĖJIMAS

2018 m. vasario 16 d. grupė draugovės skautų dalyvavo Lietuvos Šimtmečio šventėje, pagerbė Rokiškio krašto signatarus.
Istorinę vėliavą, kuri aplankė trijų signatarų: Vlado Mirono, Leonardo Grigonio Užpalio ir Vytauto Gužo gimtines nuo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio
deklaracijos signataro Leonardo - Grigonio Užpalio paminklo Sėlynėje raiteliai, pasipuošę istoriniais Lietuvos laisvės kovotojų kostiumais,
iškilmingai iškėlė Nepriklausomybės aikštėje


 
  
   
  
 
Partizanų ir Lietuvos savanorių, žuvusių 1919 – 1920 m. pagerbimas

 Š. m. vasario 11 d. grupė mokyklos skautų pagerbė 1919 – 1920 m. žuvusių partizanų ir Lietuvos savanorių karių kapus, esančius Subatės,
Červonkos ir Sventės kapinėse (Latvijos r.), dalyvavo Daugpilio bendruomenės renginyje, skirtame Lietuvos šimtmečiui.
Lietuvius sveikino latvių, vokiečių, rusų, baltarusių, ukrainiečių ir žydų bendruomenės.


 
 
 
 
 

Tarptautinis pagarbos bėgimas „GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU“ 2018 

Pasiekę finišą, skautai turėjo garbės apsilankyti
Vilniaus karininkų ramovėje ir Lukiškių aikštėje prie memorialo kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę.
 
 
 

GĖLIŲ ŽIEDAI ŽUVUSIEMS PARTIZANAMS,
LIETUVOS KARIAMS SAVANORIAMS
2017

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną  (2017 m.)

Aplankėme ir pagerbėme laisvės kovų įamžinimo vietas Latvijoje ir LietuvojePaminklo atidengimas signatarui Vytautui Gužui-Kardui atminti

 

     

 

 

  

     Gėlių žiedai žuvusiems partizanams ir savanoriams (2016 m.)

 

Vasario 16 -osios paminėjimas

 2016 sausio 13 - oji

 

     

      

      Gėlių žiedai žuvusiems partizanams

 

 

   Golgotos keliu

   

  Obelių šilo mūšio 70-metis

 

Lietuvos partizanų vado Balio Vaičėno
gimimo 100-mečio minėjimas