2017 Akcija ,, ČIA KELIO PRADŽIA,,
Juozo Tūbelio progimnazijos skautai aplanko Juozo Tūbelio gimtinę Ilgalaukiuose
 

Akcija DAROM 2017 

Juozo Tūbelio progimnazijos skautų grupė balandžio 29 d. dalyvavo 7-oje talkoje "Dvaro parkui - žalią veidą".
Kartu su skautais akcijoje dalyvavo mokyklos direktorius Zenonas Pošiūnas

 

 

Akcija „Keturių angelų istorija“ 2017 sausio 13, 14 

Su skautų grupe akcijoje dalyvavo

 Juozo Tūbelio progimnazijos direktorius Zenonas Pošiūnas, istorikas Valius Kazlauskas, seimo nario padėjėja Lina Dūdaitė

BETLIEJAUS UGNIS IŠ SKAUTŲ RANKŲ