Jaunųjų ūkininkų ratelis „EKO-VITA“ 

Vykdantis veiklą visuomenei naudingais tikslais:
darbštumo ugdymo, švietimo ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

Renginių organizavimas, mokymai, susitikimai, diskusijos, konferencijos, stovyklos.

Jaunųjų ūkininkų ratelis „EKO - VITA“

KAIP PASODINTI OBELĮ


 

VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ PROJEKTAS  
 „Jaunimo vasaros ritmas“

Stovyklos trukmė 5 dienos

 Programa siekiama gerinti jaunimo laisvalaikio užimtumą, veiklą vykdant su J.Tūbelio progimnazijos Jurgio Kairio skautų draugovės ir
Jaunųjų ūkininkų ratelio „EKO-VITA“ nariais.  Suderinti aktyvų, pažintinį, sveikatingumo bei kultūrinį turizmą. Atskleisti itin glaudų žmogaus ir
gamtos ryšį, augti įveikiant kliūtis, pasitikint aplinkiniu pasauliu.
Pažintinės ekspedicijos, edukacinės programos, naudingi įgūdžiai.


 

VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ PROJEKTAS  
„Tiems, kurie veiksmo nebijo 2020“
Stovyklos trukmė 21 diena

 Programa siekiama gerinti jaunimo laisvalaikio užimtumą, ugdyti pažinimo, tyrinėjimo, aplinkosaugines kompetencijas. veiklą vykdant su J.Tūbelio
progimnazijos Jurgio Kairio skautų draugovės ir Jaunųjų ūkininkų ratelio „EKO-VITA“ nariais. Edukacinės programos, savęs išbandymas, žygiai,
orientacinės varžybos. Dalis programos skirta užimti ir sudominti skautiška veikla ir ekologiškų produktų vartojimo svarba
„Gelbėkit vaikus“ Rokiškio VDC vaikus.


Projektas „Išmanioji karta – be išmaniojo“ 
2019.07.01 - 05; 2019.07.24 - 28
Veiklos vyko gamtoje

 Vis daugiau vaikų tėvų nerimauja dėl atžalų besaikio telefonų naudojimo. Jau yra atlikta nemažai tyrimų, kad išmaniųjų telefonų naudojimas
daro žalą jaunimo raidai ir gyvenimo gerovei. Labiausiai nukenčia jaunimo savirealizacija, miego ritmas, fizinis aktyvumas, bendravimo manieros.
Programoje siekiame mokytis apsieiti be beprasmio naudojimosi socialinėmis medijomis, lindėjimo ekranuose,
 o pasinaudoti dažniau telefonu kaip ryšio priemone.

 

 Projektas „Ekovizija“ 
 Projekto trukmė 2019.07.10 - 15

Ekologinis švietimas. Ekologiškas gyvenimo būdas, kuris daro teigiamą įtaką žmogaus sveikatai ir tausoja gamtos išteklius.  
Mokomoji-tiriamoji veikla. Projekto dalyviai nukreipti į socialiai naudingą veiklą, atsakingą gyvenseną, meilę gamtai ir darbui.

Projekto pavadinimas:
„Atskleisti sodo paslaptį“ 2019 m. 

Praktinė žemės ūkio veikla, įgytos žinios apie sodo apželdinimą, dirvos paruošimą augalų auginimui, jų priežiūrai.
 Žmonės per mažai vartoja pačių išaugintų ekologiškų daržovių ir vaisių. Pirkdami parduotuvėse rizikuoja įsigyti produktus, paveiktus nitratų
ir kitų trąšų, tuo pačiu išleisdami dalį savo pajamų, bei netekdami auginimo malonumų. Ekologiškas ūkininkavimas-ateities vizija.