Žinių viktorina „Smurtui - ne!"


     Vykdant tarptautinį projektą „Saugi mokykla" 2010-02-19 vyko teisinių žinių viktorina „smurtui-ne!“.
      Dalyvavo mūsų gimnazijos 7a, 7b ir 7c klasės moksleiviai. Septintokų grupės iš Obelių gimnazijos, Kriaunų pagrindinės mokyklos ir Južintų vid. m-klos. Viktorinoje dalyvavo ir pasirodymus vertino Rokiškio Policijos komisariato viršininkas Stasys Meliūnas, inspektorė Jolita Baltrūnienė ir Nina Zavoliūnienė, gimnazijos direktorius Zenonas Pošiūnas ir gimnazijos psichologė Gražina Navickienė.
      Septintokus sveikino ir jauniesiems policijos rėmėjams pažymėjimus įteikė policijos viršininkas Stasys Meliūnas.
 

Viktorinos nugalėtojai:

1 vieta - Juozo Tūbelio gimnazijos 7b klasė.

2 vieta - Jūžintų Otto Širvydo vid. mokyklos septintokai.

3 vieta - Juozo Tūbelio gimnazijos 7c klasė.