„GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU“ 2019


   Tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas
„GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU“ 2019

      Tikėjimas, pasiaukojimas ir laisvė – šie žodžiai tampa dar svarbesni minint Laisvės gynėjų dieną. Ką jie reiškia mums, kaip tautai, dar kartą apmąstome ir įvertiname kiekvienas iš mūsų.
     Dalyvaudami tradiciniame bėgime, pagerbėme tuos, kurie paaukojo savo gyvybes ant Lietuvos laisvės aukuro per 1991 m. sausio 13-osios įvykius. Tą dieną netekome daug drąsių žmonių – jie žuvo okupacinės sovietų armijos daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą.
      Pasižadėdami saugoti laisvę, nulenkiame galvas.