Atvirų durų diena


Tėvelius su vaikais kviečiame į

A T V I  R Ų  D U R Ų  D I E N Ą
„INOVATYVI IR KŪRYBIŠKA MOKYMOSI APLINKA“

2018-12-15
 11 – 13 val.

Programa