Metodinis


    Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokytojai savo kompetencijas tobulina dalyvaudami įvairiuose projektuose, stažuotėse užsienyje, dalinasi patirtimi su kolegomis. Mūsų progimnazijoje  viešėjo Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojai. Informacinių technologijų mokytoja Vilma Krasauskaitė svečiams pristatė mokykloje vykdomą skaitmeninių pokyčių projektą „Programavimas įvairių dalykų pamokose nuo pirmos klasės“, pateikė mokinių kūrybinius darbus. Direktorius Zenonas Pošiūnas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Lašienė  svečius supažindino su progimnazijoje įrengtomis šiuolaikinio mokymosi aplinkomis. 
     Pirmadienį į mokyklą atvyko Ukmergės rajono pradinių klasių mokytojai. Progimnazijos pradinių klasių mokytojos: Marytė Vaitkevičiūtė, Ramutė Repšienė, Sigita Rubliauskienė, Nijolė Fijalkauskienė. Olia Samėnienė, anglų kalbos mokytoja Erika Kvaselytė, informacinių technologijų mokytoja Vilma Krasauskaitė ir direktoriaus pavaduotoja Liucija Varnienė organizavo seminarą „Informatika pradiniame ugdyme“,  pateikė skaitmeninių pamokų pavyzdžių, supažindino su pamokose naudojamais skaitmeniniais įrankiais ir mokymo programomis, kurios padeda mokinius įtraukti į mokymąsi, skatina mokinių loginį mąstymą ir kūrybiškumą