Jaunųjų ūkininkų išvyka


   „Liepos 10 d. visuotiniuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo skirta žemdirbiams. Tai – ypatinga pagarba. Ta proga Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje Šv. Mišias aukojo žemaičių svečias Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, o jam talkininkavo šeimininkas – Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas. Žemaičių Kalvarijos atlaiduose dalyvavo Seimo KRK pirmininkas Andriejus Stančikas, žemės ūkio ministras Giedrius Surplys ir jo komandos nariai, <...>Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS), Rokiškio rajono Jaunųjų ūkininkų asociacijos nariai  ir kitų žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai.
     Žemės ūkio rūmų iniciatyva Žemaičių Kalvarijoje įvyko valdžios atstovų susitikimas su Žemaitijos ūkininkais.“ – tai ištrauka iš straipsnio internetiniame  Lietuvos ŽŪR puslapyje adresu https://www.zur.lt/lt/visuotiniai-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje-zemdirbi...
    Liepos 10 d. Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, skirtuose Lietuvos žemdirbiams,  Rokiškio ir Pasvalio rajonų mokyklų Jaunųjų ūkininkų asociacijos narius atstovavo mūsų progimnazijos aštuoni esami ir buvę Jaunųjų ūkininkų būrelio nariai, juos lydėjo mokytoja Rita Vaitiekauskienė.  Kelionės dalyviai turėjo progą išgirsti Žemaitijos ūkininkų diskusiją su Žemės ūkio ministru, kuris žemdirbiškas šiandienos aktualijas, kaip ir vėlesnę kalbą Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje per Šv. Mišias, dėstė skambia žemaitiška tarme.  Būrelio nariai dalyvavo jau minėtose Šv. Mišiose. LJŪJS pirmininkas, gyvenantis Plateliuose,  Aukštaitijos mokinius mielai supažindino su Platelių ežeru, jį supančia gamta: keliautojai ežere iš Jachtklubo pontoniniu laiveliu išplaukė aplink tris iš septynių jo salų, išgirdo apie jas įdomių pasakojimų, lankėsi Platelių lankytojų centro interaktyvioje gamtos ekspozicijoje, gausioje vabalų ir drugių, įvairių paukščių bei žvėrelių iškamšų, kerpių, vaistingų augalų kolekcijomis. Pasisėmę puikių įvairiapusiškų įspūdžių grįžo namo, pro autobuso langus stebėdami, kaip žemaitiškas kalvotas peizažas keičiasi į Aukštaitijos lygumas..
    Šią įsimintiną kelionę organizavo ŽŪ rūmų savivaldos organizatorė Rokiškio rajone L. Meilutė- Datkūnienė už rėmėjų lėšas.