Padėka


          Progimnazijos bendruomenei buvo padėkota už prasmingą tarptautinių ryšių plėtrą ir dalijimąsi patirtimi rajoninėje konferencijoje „ROKIŠKIS NEW LOOK - ŠIUOLAIKIŠKAS IR ATVIRAS MIESTAS“. (Daugiau informacijos apie projektą - „Mokykla Ateičiai“.

2017-09-21