Rajoninė konferencija


      Padėka Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijai už aktyvią veiklą įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos projektus ir svarų indėlį į mokyklinių tarptautinių ryšių plėtrą.

      Praėjusią savaitę Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre vyko rajoninė konferencija „Tarptautinių projektų vykdymo patirtis Rokiškio rajono švietimo įstaigose ir iššūkiai ateičiai“. Joje pranešimą apie progimnazijos tarptautinę veiklą skaitė Vilma Krasauskaitė ir Zenonas Pošiūnas.
      Švietimo centre vyksta paroda, kur eksponuojami projektų metu mūsų mokykloje sukurti produktai. Paroda vyks iki vasario 9 d.