Adventinė popietė (nuotraukos fotogalerijoje)


        2014 m. gruodžio 12 d. 1-4 klasių mokiniai dalyvavo tikybos mokytojos I. Narkevičienės organizuotame adventiniame rytmetyje „Kelyje link Kalėdų“. Renginio tikslas giliau pažinti Advento prasmę, gebėti susikaupti ir širdimi priimti Kalėdų džiaugsmą. Deklamuodami eiles, giedodami giesmeles ir klausydami adventinių simbolių prasmės paaiškinimų, ugdėsi vidinį nusiteikimą laukiant gražiausios metų šventės.