Paminėjome Vasario 16-ąją


    Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, šiemet minėjo 6-8 klasių mokiniai. Istorijos mokytoja L.Kraskauskienė paruošė ekspoziciją apie Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus. Progimnazijos aktų salėje vyko minėjimas: mokiniai klausėsi istorijos mokytojos T.Gailiūnienės pasisakymo apie Vasario 16-osios vaidmenį kiekvieno piliečio gyvenime, buvo demonstruojama filmuota medžiaga, iliustruojanti šios Lietuvai svarbios datos reikšmę, koncertavo muzikos mokytojos D.Rimkienės vadovaujami mokiniai. Labai iškilmingai ir pakiliai renginį užbaigė aštuntokės Viktorijos K. atliekama daina "Kur bėga Šešupė" (ž.Maironio).