Metodinė išvyka


   Mūsų progimnazijos mokytojai svečiavosi Mažeikių Kalnėnų pagrindinėje mokykloje. Buvo susipažinta su Kalnėnų mokyklos veikla, mokomaisiais kabinetais, vykdomais projektais, pasidalyta metodine patirtimi.