Gerumo akcija ,,Aš tarp kitų“


                     Artėja gražiausios metų šventės – šv. Kalėdos, Naujieji metai. Tai laikas, kai vieni kitus sveikiname, linkime, viliamės, svajojame. Gera būti sveikiems, turėti draugų, bičiulių, kurie aplanko, jei reikia, paguodžia ir padrąsina, linki sėkmės ir laimės. Deja, mūsų aplinkoje yra žmonių, kuriems trūksta bendravimo, kurie yra neįgalūs ar vieniši...
                    
Visoje šalyje lapkričio – gruodžio mėn. vyko gerumo akcija „Aš tarp kitų“. Šiuo metu mokytojai ir mokiniai per dailės ir technologijų pamokas gamino atvirukus, piešė piešinius, darė karpinius, dalis mokinių rengė literatūrinius – muzikinius pasveikinimus. Akcijoje dalyvavo 49 žmonės.
                    
 Akcijos dalyviai lankėsi Rokiškio šv. Mato parapijos senelių namuose, taip pat meninį žodį ir muzikinį sveikinimą dovanojo 29-iems vienišiems ar neįgaliems žmonėms, gyvenantiems gimnazijos mikrorajone. Daugelis aplankytųjų labai jautriai priėmė šventinius mokinių sveikinimus.
                    Nuoširdžiai dėkojame mokytojoms D.Černiuvienei, D.Rimkinei, B.Budreikienei, R.Keliuotienei, R.Žumbakienei, V.Krasauskienei, L.Birienei,  B.Dudėnienei, M.Kubilienei, D.Kundelienei, aktyviai dalyvavusioms gerumo akcijoje ir padėjusioms mokiniams suprasti tikrosios tolerancijos kitam žmogui esmę.