Akcija


   Lapkričio 18d. 5c ir 5b klasių moksleiviai su auklėtojomis A.Kirstukiene ir D.Černiuviene dalyvavo akcijoje „Kraštieti, padovanok gėlę Nepriklausomybės paminklui“, skirtą paminklo 80 - mečiui.
   Pasibaigus pamokoms, mokiniai skubėjo į Nepriklausomybės aikštę prie R.Antinio paminklo. Aptarę su mokytojomis paminklo istoriją, laisvės svarbą žmogui, vaikai stengėsi iš daugelio gėlių išrinkti, jų manymui, tinkamiausias papuošti paminklui. Su akcijos sumanytojais tvarkė paminklo aplinką.
   Vakare mokiniai dalyvavo akcijai skirtame koncerte. Nors buvo šiek tiek šaltoka, bet visų nuotaika buvo pakili ir šventiška.