Mokytojų tarybos posėdis


        Mokytojų bendruomenė pradėjo rengti 2012 m. veiklos programą. Darbas metodinėse grupėse skatina gilintis į svarbiausias veiklos sritis ir atkreipti dėmesį į svarbiausias problemas. Šįkart mokytojų tarybos posėdyje pedagogai susitelkė ir diskutavo ugdymo ir mokymosi, pagalbos mokiniui ir etoso temomis.