Tarėsi mokytojai


     Kasmet spalio mėn. gimnazijos mokytojai analizuoja penktokų adaptacijos klausimus. Šįkart išplėstiniame metodinės tarybos posėdyje dalyvavo darželių-mokyklų „Varpelis“, „Ąžuoliukas“ ir Kavoliškio bei Rokiškio pradinės mokyklų mokytojos, vadovės.
      Aptarti penktokų adaptacijos privalumai, gvildenti mokinių ir mokytojų lūkesčiai, keltos problemos, pateikta pasiūlymų.
      Svarbiausia, anot posėdžio dalyvių, gimnazijos dalykų mokytojų ir pradinių mokyklų ketvirtųjų klasių pedagogų išankstinis bendradarbiavimas siekiant susipažinti su būsimųjų penktokų gebėjimais, jų individualiomis savybėmis. Akcentuota, jog visa gimnazijos bendruomenė sutelktomis pastangomis teiks penktokams reikiamą pagalbą.