DEL MOKYKLOS DALYVAVIMO PROJEKTE „PILIEČIŲ ŽADINTUVAS“


        Švietimo mainų paramos fondui teiktas VšĮ „Menų ir mokymo namų“ ir VšĮ Nacionalinio socialinės integracijos instituto projektas „Piliečio žadintuvas“ buvo patvirtintas. Šio projekto partneris pagal bendradarbiavimo sutartį yra Rokiškio rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius. Projekte dalyvauja šios  Rokiškio rajono mokyklos, pasirašiusios sutikimus:

Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija,

Rokiškio rajono Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinė mokykla,

Rokiškio rajono Obelių gimnazija,

Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija.