Išvyka


           
      Balandžio 21 dieną gimnazijos mokytojai lankėsi Vilniaus Žemynos pagrindinėje mokykloje ir dalyvavo seminare „Aktyviųjų mokymo(si) metodų ir edukacinių programų taikymas ugdymo procese“.